fbpx
Frans Knorth is geboren en getogen in Bemmel. Frans kan u daarom alles vertellen over Bemmel en omgeving! Niet alleen bij de koop- of verkoop van uw huis vertelt Frans over de regio, maar ook schrijft Frans wekelijks een item met daarin zijn tips, bevindingen en ervaringen.
Geen reacties

Woningtekort nog groter dan gedacht

Het woningtekort in Nederland is groter dan tot nu toe werd aangenomen en blijft de komende jaren stijgen. Volgens nieuwe ramingen loopt het tekort op tot 415.000 woningen in 2024.Dat is aanzienlijk meer dan de afgelopen tijd werd aangenomen. Dit meldt het beleggingsadviesbureau Capital Value. Begin dit jaar ging Capital Value nog uit van een tekort van 315.000 woningen en een mogelijke stijging tot 360.000 à 380.000 woningen in 2022.

Capital Value baseert zich op de meest recente Primos-raming van de bevolkingsgroei van ABF Research. Ook het ministerie van BZK maakt gebruik van de Primos-prognoses.

De nieuwe Primos-raming toont aan dat het woningtekort veel sneller oploopt dan tot nu toe werd aangenomen. Het huidige woningtekort in Nederland ligt volgens het recent gepubliceerde rapport ‘De Staat van de Woningmarkt’ rond 331.000 woningen. Op basis van dit aantal werd vandaag een pleidooi voor woningbouw aan de Tweede Kamer aangeboden.

Zonder ingrijpen zal het woningtekort in Nederland volgens Primos tot 2024 oplopen naar 415.000. Dat is bijna 100.000 woningen meer dan eind 2019 en komt neer op 5,1% van de woningvoorraad. De stijging van het woningtekort wordt mede veroorzaakt door een te lage productie van nieuwe woningen.

Aantal afgegeven bouwvergunningen blijft onvoldoende

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het aantal afgegeven bouwvergunningen in de eerste vier maanden van 2020 gelijk is aan de eerste vier maanden van 2019: bijna 19.000. In 2019 werd de afgifte van vergunningen gedrukt door de stikstof- en PFAS crisis en door capaciteitsproblemen en kwam het totaal aantal afgegeven vergunningen uit op circa 57.000. Dat is onvoldoende om de tekorten terug te dringen. Dit terwijl er 85.000 tot 100.000 woningen per jaar nodig zijn om het woningtekort terug te dringen.

Vorig jaar werd uitgegaan van een jaarlijkse doelstelling van 75.000 woningen.

Extra vertraging vergunningverlenging

In 2020 zal de vergunningverlening daarnaast door de coronacrisis waarschijnlijk extra vertraging oplopen: door de lockdown waren gemeentelijke kantoren en de Raad van State een tijd lang gesloten voor nieuwe aanvragen en beroepsprocedures. Ook zijn mogelijk minder vergunningen aangevraagd doordat nieuwe ontwikkelingen met dure koopwoningen lastiger te financieren zijn.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) raamde eerder dit jaar dat het aantal bouwvergunningen in 2020 op circa 48.000 uit zou komen. Met de nieuwe cijfers tot en met april zou het aantal over heel 2020 iets hoger uit kunnen komen. Bij een gelijk blijvend tempo van afgeven is een totaal aantal afgegeven vergunningen van circa 55.000 tot 60.000 mogelijk. Dat is nog steeds veel lager dan de 85.000 tot 100.000 die jaarlijks benodigd zijn.

Geen reacties

Vraag naar woning overtreft het aanbod, overbieden geen uitzondering

De woningmarkt heeft weinig tot niet te lijden gehad onder de coronacrisis. Er is meer boven de vraagprijs verkocht dan ooit tevoren: 52% van alle woningen werd voor meer verkocht dan dat ervoor gevraagd werd. De prijs van de gemiddeld verkochte woning bedraagt € 335.000, dat is 8,8% meer dan een jaar geleden. Het aantal transacties steeg ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar maar daalde licht met bijna 4% in vergelijking met het jaar ervoor. Dit laat NVM weten tijdens de presentatie van de cijfers van het tweede kwartaal.

Het was een kwartaal dat zo goed als geheel in coronatijd plaats vond. Makelaars en taxateurs hebben hierop snel geanticipeerd. Bezichtigingen vinden al vanaf het begin van de anderhalvemeter-economie plaats met maximaal twee kijkers, met 1,5 meter afstand, deurklinken worden gedesinfecteerd etc. NVM heeft ook vaart gemaakt met het op een betrouwbare manier ondertekenen van contracten. Geldverstrekkers en notarissen accepteren de door NVM ontwikkelde digitale handtekening inmiddels.

Onno Hoes, voorzitter NVM: “Hoewel er in absolute zin minder kopers zijn, blijft men overbieden om de gewenste woning te bemachtigen. Nu er minder belangstelling is van beleggers en expats krijgen starters en doorstromers meer kansen. We merken dat de consument vertrouwen heeft in de veerkracht van de Nederlandse economie; men omarmt de eigen woning en denkt niet op de korte maar op lange termijn”.

Het tweede kwartaal bestaande woningbouw in cijfers:

 • de NVM-makelaars verkochten ruim 37.600 bestaande koopwoningen;
 • er stonden halverwege het 2e kwartaal 2020 slechts 33.500 woningen te koop;
 • een potentiële koper kon uit 2,7 woningen kiezen (krapte-indicator), wat betekent dat er sprake is van een zéér krappe markt. In 2020 is de woningmarkt krapper dan ooit eerder deze eeuw;
 • er zijn bijna 2% woningen minder te koop gezet;
 • de looptijd van verkochte woningen bedraagt 28 dagen;
 • de looptijd van de in aanbod staande koopwoningen is 98 dagen. Daarmee staat de te koop staande woning voor het eerst sinds 2002 gemiddeld minder dan 100 dagen te koop.

Makelaars signaleren dat er de laatste maand veel vraag was naar grotere woningen. Het duurdere segment lijkt hiervan te profiteren en dan gaat het vooral om twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Deze huizen worden opvallend snel verkocht.

Lana Gerssen, voorzitter vakgroep Wonen: “We merken dat senioren minder makkelijk hun woning te koop zetten, waardoor de doorstroming belemmerd wordt. Ook de verhuur van duurdere woningen loopt wat minder makkelijk, evenals de verkoop van dure appartementen en woningen waar nog veel aan moet gebeuren. Daarnaast merken we dat ondernemers en zzp-ers meer moeite hebben met het verkrijgen van financiering van een nieuwe woning”.

Trek naar platteland

Het gevolg van de coronacrisis is dat er veel thuis wordt gewerkt. Het zou de behoefte hebben opgewekt om landelijker te willen wonen. Weg uit de stad, naar een huis met een tuin en een extra (werk)kamer. NVM heeft die bewering nader onderzocht en concludeert dat corona deze ontwikkeling lijkt te versterken maar deze is niet nieuw.

In provincies als Gelderland, Drenthe en Friesland is weliswaar een lichte stijging te zien van het aantal mensen dat afkomstig is uit de Randstad. Maar deze ontwikkeling is al sinds 2013 gaande. Makelaars geven desgevraagd aan dat er wel meer vraag is naar een extra werkkamer, een balkon of tuin.

Het tweede kwartaal nieuwbouw in cijfers:

 • er zijn bijna 8% meer nieuwbouwwoningen verkocht door NVM-makelaars dan een jaar eerder namelijk circa 7.200;
 • het te koop staande aanbod van nieuwbouwwoningen is afgenomen tot 14.800 (5% meer dan een jaar eerder);
 • er zijn 6% meer nieuwbouwwoningen in de verkoop gegaan dan een jaar eerder in dezelfde periode;
 • de prijs van de gemiddeld verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met ruim 9% toegenomen tot gemiddeld € 401.000;
 • de krapte-indicator is 6,8. Dat is vergelijkbaar met de krapte-indicator van een jaar geleden (2e kwartaal 2019: 7,0) en duidt op een gezonde markt.

De behoefte aan nieuwbouwwoningen blijft ongekend groot: berekeningen van het ministerie van BZK tonen aan dat er jaarlijks zo’n 90.000 woningen bij moeten komen. In de praktijk merken makelaars dat bouw- en vergunningsprocedures te lang duren.

Zo noemt men o.a. de stikstof- en PFAS-problematiek als reden van vertraging. “Een eigen minister van Wonen in een volgend kabinet is van groot belang”, aldus Hoes. “Door de patstelling in de stikstof- en PFAS-dossiers is kostbare tijd verloren gegaan. Het kabinet heeft daar niet adequaat op gereageerd.

Er moet substantieel meer gebouwd worden zodat er ook -vaak goedkopere- bestaande woningen vrij komen. Dit vraagt om stevige regie van met name het Rijk. Het is belangrijk dat gemeenten en provincies gestimuleerd worden om te bouwen in de juiste typen en prijsklassen”.

Geen reacties

Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen

Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het Kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

Recent is de ontwerpregeling geluid voor inspraak vrijgegeven. Die regeling bepaalt dat vanaf 2022 geluidsbelasting op een andere manier moet worden berekend en van een nieuwe classificatie moet worden voorzien. Dat betekent dat woningen in grote gebieden rond luchthavens, waaronder de regio Schiphol, de classificatie “slecht leefklimaat” of zelfs “zeer slecht leefklimaat” krijgen.

Door deze nieuwe aanvullingsregeling ligt voor de bouw van honderdduizenden woningen uitstel of afstel op de loer. De betrokken organisaties manen het kabinet om actie te ondernemen, zodat de ruimtelijk ontwikkeling doorgang kan vinden en de kabinetsambities van 845.000 extra woningen tot 2030 mogelijk gemaakt worden. Net zoals de NVM al eerder aangaf dat er regie vanuit de overheid nodig is. 

Meer regie op ruimtelijke ordening

De betrokken partijen maken zich zorgen over de consequenties van ruimtelijke beperkingen voor de investeringsbereidheid van bijvoorbeeld beleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars. Onduidelijkheid in de randvoorwaarden voor woningbouw levert grote vertraging op bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en vergunningverlening. Nieuwe vertraging in de woningproductie is zeer onwenselijk, zeker met de gevolgen van de recente stikstof-, PFAS- en coronacrisis in het achter-hoofd.

Nog maar een maand geleden riep de Woningbouwalliantie – waar de betrokken organisaties bij zijn aangesloten – de Tweede Kamer en het kabinet op om miljarden euro’s vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren. Volgens de partijen kan hiermee het her-stel van de Nederlandse economie bespoedigd worden en een inhaalslag gemaakt worden om het immense woningtekort terug te dringen. De nieuwe aanvullingsregeling dreigt nu roet in het eten te gooien.

Duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen

Volgens de alliantie moeten in de komende jaren op grote schaal nieuwe wijken worden gebouwd die energieneutraal en klimaatadaptief zijn, die goed bereikbaar zijn en die voorzien zijn van veel groen en natuur. Daarnaast moet minstens 50% van alle nieuwe woningen voor de lage en midden-inkomens beschikbaar komen. Volgens de Woningbouwalliantie is anticyclisch investeren in de woningbouw de ideale manier om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de economie zoveel mogelijk te beperken. Dat is goed voor de werkgelegenheid en het behoud van werknemers voor de bouwsector. Elke euro die gestoken wordt in de bouw levert tot wel bijna drie euro aan aanvullende economische activiteit in ons land op.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NVM-Lobbyist Jasper van der Jagt via j.vanderjagt@nvm.nl

Geen reacties

RTL: groter en groener wonen populairder

Huizenzoekers willen de laatste maanden groter en groener gaan wonen dan voor de corona-uitbraak. Een tuin en werkkamer zijn ineens een stuk populairder geworden. Ook de trek uit de Randstad zet zich voort en lijkt zelfs wat sterker te worden.

Dat blijkt uit een groot onderzoek van RTL Nieuws naar de woonwensen van mensen die door corona vaker thuis werken. Bijna de helft van hen zegt daar in de toekomst mee door te willen gaan.

Woonhuis en tuin populairder

RTL baseert zich onder meer op cijfers van Funda, waaruit blijkt dat vooral stedelingen minder tevreden zijn over hun woonsituatie. Of dat is versterkt is door corona kan Funda niet zeggen, omdat ze een zelfde vraag niet ook voor de crisis hebben gesteld. Van andere woonwensen is dat wel beken: tussen eind maart en eind juli werd ‘woonhuis’ 18% vaker aangevinkt dan de eerste maanden van dit jaar, terwijl ‘appartement’ juist 11 procent minder werd gekozen. Een woonhuis heeft vaker een tuin en werkkamer dan een appartement.

 

 

Daarnaast zijn tuinen een stuk populairder geworden. Sinds maart werd een tuin 22 procent vaker aangevinkt op Funda dan de eerste twee maanden van 2020. Uit een gebruikerspeiling van de huizensite blijkt zelfs dat meer dan de helft van de bezoekers het hebben van een tuin belangrijker vindt dan voorheen. Bij een studeerkamer vindt zeker 30% dat. In 2019 was een dergelijke trend niet te zien, meldt een woordvoerder van Funda erbij. “Dit is wel echt een forse stijging en we zien dat de trend zich nog steeds doorzet.”

Trek uit Randstad

De NVM zegt de stijging van de prijzen van  woningen met en zonder tuin en werkkamer niet te vergelijken, om de trend te kunnen bevestigen. Wel ziet de makelaarsvereniging dat de trek van de Randstad naar andere provincies, zoals Gelderland, Drenthe en Friesland, iets lijkt toe te nemen. Die trek is al sinds 2013 gaande. In het tweede kwartaal van dit jaar zag de NVM ‘een extra plusje in deze beweging’. Of dat helemaal komt door corona durft de vereniging niet te zeggen.

Flinke prijsstijging bij grote landelijke woningen

Ruim en landelijk wonen is de laatste jaren sowieso aan een opmars bezig. De gemiddelde vraagprijs van vrijstaande woningen met een flinke tuin lag in 2019 op 603.528 euro, tegenover 479.308 euro een jaar eerder, blijkt uit door RTL aangehaald onderzoek van Buitenstate, een samenwerkingsverband van 21 gespecialiseerde makelaars  in dit soort woningen. De gemiddelde vraagprijs van landelijk gelegen woningen steeg tot boven de € 600.000. Daarnaast daalt de gemiddelde verkooptijd van een woning in het buitengebied. De prijsstijging is groter dan die in populaire steden zoals Amsterdam, Haarlem en Utrecht.

Er was dus al een trend, maar die lijkt nu nog wat versterkt, ziet Linda Huisman van Buitenstate. “Onze webcijfers zijn verdubbeld: in maart is die toename ingezet en die cijfers zijn stabiel gebleven. Meestal heb je in de zomer echt een dip, maar de laatste maand is het nog steeds zo hoog.”