Notarisappel 9 Elst

€329.000 /k.k.
Referentienummer: BL101438 / 4037769
Soort woning: Bouwgrond

Kenmerken

  • Perceelopp.: 1510

Faciliteiten

  • Aan rustige weg

Omschrijving

Op deze ruime kavel, gelegen aan de gewilde Notarisappel van meer dan 1500 m2 kunt u een nieuwe vrijstaande woning realiseren.

6%
De sloopvergunning voor de bestaande woning, schuur en garage is reeds verleend. De kosten voor de sloop zullen worden betaald door de verkoper. Het formele verzoek voor het opstarten van de wijziging van het bestemmingsplan is ingediend. Bij aankoop van bouwgrond bestemd voor woningbouw van een particulier geldt een tarief van 6%. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning heeft u een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting maar moet u wel 21% B.T.W. over de koop-aanneemsom betalen.

ADVIES
De nieuw te bouwen woning is gesitueerd in het midden van het achterste gedeelte van het perceel. De nieuwe woning dient zich op een natuurlijke wijze te voegen in de bestaande straatwanden. De nieuwe woning behoeft geen exacte kopie van de bestaande woningen te worden, maar dient wel een sterke verwantschap te hebben met deze woningen. Het aantal bouwlagen en de wijze waarop de kap is vormgegeven wordt daarin als maatregel beschouwd, de verspringing in de voorgevel is niet maatgevend. U kunt een formeel verzoek indienen tot herziening van het geldende bestemmingsplan. De gemeente Overbetuwe heeft aangegeven medewerking hieraan te verlenen.

MATEN
Diepte bouwvlak max. 12 meter.
Breedte max. 10 meter.
Goothoogte max. 6,5 meter.
Nokhoogte max. 10 meter.

EXTRA
De diepte van het bouwvlak kan maximaal op 12 m gesteld worden, de breedte van het bouwvlak kan maximaal 10 m bedragen. De woning kan wat groter worden dan de omliggende woningen. Dit misstaat in dit geval niet, het perceel is veel groter dan de percelen van de omliggende woningen en de afstand tot de omliggende woningen is groter dan de afstand tussen deze woningen.

Bijzonderheden:
– Er ligt een advies van de stedenbouwkundige;
– De sloopvergunning voor de bestaande woning, schuur en garage is reeds verleend. De kosten voor de sloop zullen worden betaald door de verkoper;
– Bij een wijziging in het bestaande hoogspanningstracé is de gemeente waarschijnlijk bereid om toestemming te verlenen voor het splitsen van de bouwkavel waarop een tweede woning gebouwd kan worden
– De netbeheerder (Liandon) heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor het verplaatsen van het bouwvlak;
– De bestaande houten bungalow is eventueel bewoonbaar tijdens de bouw van de nieuwe woning;
– Volledige asbest inventarisatie conform BRL 5052 betreffende de bungalow met opstallen is aanwezig;
– Er heeft een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden d.d. 27-11-2007.

Tags